Klaar met alle eisen vanuit

WET-EN REGELGEVING?

Wij kunnen u ontzorgen!

Het accountantsberoep is in beweging en dat is nog beperkt uitgedrukt! De commissie Toekomst Accountancysector adviseert over de benodigde aanpassingen om de kwaliteit van accountantskantoren duurzaam te borgen. Daar heeft u als kwaliteitsbepaler bij een accountantskantoor nu en zeker in de nabije toekomst mee te maken. Compliance aangaande wet- en regelgeving is daarbij belangrijk.

Maar u wilt vooral uw klanten goed bedienen. De gevraagde kwaliteitsslag vanuit de commissie kost u ook tijd bij u reguliere werkzaamheden voor uw klanten. Tijd voor de controle op de naleving van wet- en regelgeving ontbreekt. Daarnaast is parate kennis over bijvoorbeeld de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO), de Nadere Verordening Kwaliteitssystemen (NVKS), de Wet Toezicht Accountantskantoren (Wta), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en natuurlijk de Verordening Gedrags- en beroepsregels Accountants wel aanwezig bij u, maar of al uw medewerkers helemaal bij zijn? 

U heeft in ieder geval geen tijd om dat specifiek na te gaan. Dat komt wel. Tot het moment dat de aankondiging van de AFM, NBA of SRA op de deurmat valt: er is een toetsing gepland voor uw accountantskantoor. Dus klantenwerk wordt opzij geschoven en de voorbereidingen voor de toetsing krijgen prioriteit 1. Het zijn tropische weken, of het nu zomer of winter is. Juist voor de dag van de toetsing bent u gereed met voorbereiden. Gehaald! Maar helaas eindigt de dag van de toetsing in een deceptie: uw kantoor scoort geen voldoende.

Zijn elementen uit de hierboven geschetste situatie voor u herkenbaar? Ze zijn in ieder geval herkenbaar voor ons. Wij willen u ondersteuning bieden op het gebied van compliance, zodat u met een gerust hart uw klanten van de beste dienstverlening kunt voorzien. 

Of u nu een accountantskantoor heeft met een AFM-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles, of alleen vrijwillige controles, beoordelingsopdrachten of samenstelopdrachten verricht, wij bieden ondersteuning, persoonlijk en op maat. Periodiek wordt een bezoek gebracht aan uw accountantskantoor waarbij we bijvoorbeeld door het uitvoeren van dossierreviews, specifieke thema-onderzoeken (bijvoorbeeld op de naleving van onafhankelijkheidsvoorschriften), Wwft-scans, etc. u bij uw rol als kwaliteitsbepaler helpen. 

Wij kunnen voor u het jaarlijkse verslag aangaande de kwaliteit voorbereiden en uitwerken, wij kunnen u en uw medewerkers een training geven aangaande de toepassing van de Wwft, ViO, NVKS en alle andere voor de accountancy-sector relevante wet- en regelgeving en wij kunnen u specifiek advies geven aangaande de beheersing van de kwaliteit van uw accountantskantoor. 

Een keer beleven wat wij voor u kunnen betekenen? Laat uw gegevens achter op de website en wij nemen contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

 

Dossierreviews

AFM-vergunning wettelijke controle

Toetsing NBA

Compliance

Ondersteuning

Wet- en regelgeving

Toetsing SRA

Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)

Nadere Verordening Kwaliteitssystemen (NVKS)

Wet Toezicht Accountantskantoren (Wta)

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Verordening Gedrags- en beroepsregels Accountants

Training

Advies en consultancy op het gebied van accountancy

Kwaliteitsbepaler