Wie zijn we

AvanTime Compliance Consultants B.V. is een onderneming welke ondersteuning biedt aan voornamelijk accountantsorganisaties en -kantoren op het gebied van compliance. Wij zijn gevestigd aan de Naaldwijkseweg 60 te Wateringen. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73334871. Ons website-adres is: https://www.avantime.nu.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contactformulieren

Als bezoekers gegevens invullen op contactformulieren op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het contactformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Wanneer u gegevens achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we uw data delen

Uw data wordt niet gedeeld, behoudens aanmeldingen voor trainingen. Deze worden gedeeld met Bentveld & Partners. De gegevens die gedeeld worden zijn de gegevens getoond in het aanmeldformulier voor trainingen. Link naar privacypolicy van Bentveld & Partners: hier

Hoe lang we uw data bewaren

Gegevens ingevuld in het contactformulier bewaren we maximaal 6 maanden of zoveel korter als blijkt dat na contact geen verdere dienstverlening verzorgd gaat worden. Voor aanmeldingen voor trainingen bewaren we deze gegevens voor 7 jaar.

Welke rechten u heeft over uw data

Als u het contactformulier heeft ingevuld dan wel u aangemeld heeft voor een training , kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons opgegeven heeft. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Contactinformatie

Voor vragen/opmerkingen/privacy-meldingen kunt u contact opnemen met Antoine Kortekaas, a.kortekaas@avantime.nu

Aanvullende informatie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via a.kortekaas@avantime.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe we jouw data beveiligen

Verkregen data wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving, waar alleen wij toegang toe hebben

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Tot slot

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via a.kortekaas@avantime.nu