Training Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme oftewel de Wwft vereist dat medewerkers en de dagelijks beleidsbepalers binnen accountantskantoren of -organisaties bekend zijn met de bepalingen van de Wwft en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.

AvanTime Compliance Consultants B.V. heeft voor u een training ontwikkeld waarbij u voldoet aan de vereisten van de Wwft aangaande de opleidingsverplichting!

Wat betekent dit voor u?

De training welke wij hebben samengesteld is ontstaan vanuit de praktijkervaring welke we dagelijks opdoen als extern compliance officer bij allerhande accountantskantoren en -organisaties. De basis wordt gevormd door de vereisten waaraan accountants moeten voldoen vanuit de Wwft en hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

De training behelst een dagdeel (startend om 15.00 en eindigend omstreeks 18.00). Deze training kunt u opnemen in uw PE-plan voor 2021. Voorts kwalificeert deze training als invulling van artikel 35 Wwft (opleidingsverplichting).

Schrijf u nu in voor de training op een van de volgende dagen:

  • Maandag 7 juni 2021
  • Woensdag 9 juni 2021 

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! De locatie van de training is omgeving Den Haag, waarbij natuurlijk de regels rond de 1,5 metermaatschappij gerespecteerd worden.

De praktijk- en resultaatgerichte training is gericht op het op een juiste wijze invulling geven aan de vereisten van de Wwft. Hierbij worden diverse casusposities gepresenteerd en is er natuurlijk ruimte voor uw casussen. Hierbij worden concrete handvatten aangereikt en wordt ook gebruik gemaakt van de NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)’.

Kortom: Vindt u verder professionaliseren belangrijk in uw beroepsuitoefening? Meldt u zich dan nu aan voor deze op maat gemaakte training zodat u voldoet aan het opleidingsvereiste vanuit de Wwft.

De investering bedraagt per persoon € 195,- exclusief BTW.